Par mums > Skolas padome
Skolas padomes sastāvs 2021./2022.mācību gadā.
N.p.k. Vārds, Uzvārds Amats padomē Pārstāvētā klašu grupa
1. Kristīne Kalniņa padomes vadītāja 4.klase
2. Ilva Zvilna padomes locekle pirmsskola
3. Karina Laščenko padomes locekle 1.klase
4. Evika Kaufelde padomes locekle 2.klase
5. Ieva Ķikule padomes locekle 3.klase
6. Elīna Kuķalka padomes locekle 4.klase
7. Ilva Mieze padomes locekle 5.klase
8. Linda Spalva padomes locekle 6.klase
9. Agnese Zenfa padomes locekle pedagogs
10. Ginta Upīte padomes locekle pedagogs
11. Amanda Siliņa padomes locekle pedagogs
13. Evelīna Eva Vidiņa skolēns 6.klase
14. Ritvars Kuciņš skolēns 6.klase

 

   
   

 

Skolas padomes sēdes
   

 

2022. gada 23. - 28. februārī skolas padomes locekļi piedalījās jautājuma apspriešanā par deguna un mutes aizsega (sejas maskas) lietošanu 1. - 3. klašu skolēniem izglītības procesa laikā.

 

Pieņemtie lēmumi:

1. No 2022. gada 3.marta 1.-3. klašu skolēni var nelietot sejas masku klasē mācību stundu laikā.
 

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

 

2021. gada 8.septembrī tiešsaistē notika skolas padomes sēde.

Darba kārtībā:

1. Kārtība izglītības procesa organizēšanai un drošības principu ievērošanai izglītības iestādē 2021./2022.mācību gadā.
2. Izglītības iestādes prioritātes un galvenie darba virzieni 2021./2022. mācību gadā.

 

Pieņemtie lēmumi:

1. Pieļaut 1.-3. klašu izglītojamo atrašanos mācību telpā mācību procesa laikā bez mutes un deguna aizsegiem.
2. Kārtībā par izglītības procesa organizēšanu un drošības principu ievērošanu izglītības iestādē 2021./2022.mācību gadā iekļaut informāciju par izglītības iestādes rīcību, pārejot daļēji vai pilnībā uz attālinātām mācībām.

 


Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

 
2021.gada 20.maijā tiešsaistē notika skolas padomes sēde.
 
Darba kārtībā:
 
1. Jelgavas 4. sākumskolas padomes jaunā sastāva apstiprināšana.
2. Padomes darbības tiesiskie pamati.
3. Padomes darba labie piemēri.
4. Skolēnu dienasgrāmatas (dienasgrāmatu papīra formātā lietderība).
 
​Pieņemtie lēmumi:
 
 
1. Ierosināt 2021./2022. mācību gadā 1.-3. klašu skolēnus nodrošināt ar
dienasgrāmatām papīra formātā, 4.-6. klašu skolēniem noteikt e-dienasgrāmatu
lietošanu.​
2. Ierosināt ņemt vērā 4.-6. klašu skolēnu pieprasījumu gadījumos, kad skolēns
izvēlas lietot dienasgrāmatu papīra formātā.
 
 
​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga
Tālrunis 63024449
 
2020.gada 28.aprīlī attālināti notika skolas padomes sēde.
 
 
Darba kārtībā:
 
1. Izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu saraksta
izglītības programmas īstenošanai 2020./2021. mācību gadā izvērtēšana.
 
Pieņemtie lēmumi:
 
1. Apstiprināt izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu
sarakstu izglītības programmas īstenošanai ​un ievietot to skolas mājas lapā.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2020.gada 25.februārī notika skolas padomes sēde.
 
 
Darba kārtībā:
 
1. Kompetencēs balstīta izglītības satura un pārmaiņu ieviešana izglītības iestādē.
2. Izglītojamo dienasgrāmatu 5. un 6. klasēs lietderība un alternatīvi risinājumi.
3. Izglītības iestādes atbildība bezmaksas izglītības principa īstenošanā un
iespējamā darbība izglītojamo nodrošināšanai ar izglītības programmas
apguvei nepieciešamajiem mācību piederumiem.
 
Pieņemtie lēmumi:
 
1. Izglītības iestādes padomē izvērtēt un saskaņot pedagogu izveidoto izglītības
programmas īstenošanai izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību
piederumu sarakstu.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

 

2019.gada 12.februārī notika skolas padomes sēde.

 

Darba kārtībā:

  1. Jelgavas 4.sākumskolas padomes noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšana.
  2. Jelgavas 4.sākumskolas padomes vadītāja vēlēšanas.
  3. Jelgavas pilsētas skolu tīkla optimizācijas jautājumi.
  4. Spēle "Cendama"un tās drošibas aspekti.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Ievēlēt par Jelgavas 4.sākumskolas padomes vadītāju Kristīni Kalniņu.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

Jaunākās ziņas:
Drošu vasaru!
Pievienots: 12.06.2022, 21:20

Informācija vecākiem!
Pievienots: 11.05.2022, 13:58

Atvērto durvju dienas!
Pievienots: 07.04.2022, 13:05

Jaunākā galerija: