Par mums > Skolas padome
Padomes sastāvs
N.p.k. Vārds, Uzvārds Amats padomē Pārstāvētā klašu grupa
1. Kristīne Kalniņa padomes vadītāja 5.klase
2. Ieva Ķikule padomes loceklis 1.klase
3. Elīna Kuķalka padomes loceklis 2.klase
4. Ilva Mieze padomes loceklis 3.klase
5. Linda Spalva padomes loceklis 4.klase
6. Elīna Staņa padomes loceklis 6.klase
7. Agnese Zenfa padomes loceklis pedagogs
8. Ginta Upīte padomes loceklis pedagogs
9. Amanda Siliņa padomes loceklis pedagogs

 

   
   

 

Skolas padomes sēdes
   

2019.gada 12.februārī notika skolas padomes sēde.

Darba kārtībā:

  1. Jelgavas 4.sākumskolas padomes noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšana.
  2. Jelgavas 4. sākumskolas padomes vadītāja vēlēšanas.
  3. Jelgava pilsētas skolu tīkla optimizācijas jautājumi.
  4. Spēle “Cendama” un tās drošības aspekti.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Ievēlēt par Jelgavas 4. sākumskolas padomes vadītāju Kristīni Kalniņu.

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2020.gada 25.februārī notika skolas padomes sēde.

 Darba kārtībā:

1.        Kompetencēs balstīta izglītības satura un pārmaiņu ieviešana izglītības iestādē.

2.        Izglītojamo dienasgrāmatu 5. un 6. klasēs lietderība un alternatīvi risinājumi.

3.    Izglītības iestādes atbildība bezmaksas izglītības principa īstenošanā un iespējamā darbība izglītojamo nodrošināšanai ar izglītības programmas apguvei nepieciešamajiem mācību piederumiem.

Pieņemtie lēmumi:

 

1.      Izglītības iestādes padomē izvērtēt un saskaņot pedagogu izveidoto izglītības programmas īstenošanai izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu sarakstu līdz 30.04.2020.

Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

Jaunākās ziņas:
Jelgavas 4.sākumskolas piedāvājums 1. klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā
Pievienots: 02.04.2020, 11:33

Pumpurs
Pievienots: 31.03.2020, 14:57

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Pievienots: 31.03.2020, 13:32

Jaunākā galerija: