Par mums > Pedagogi
Skolas vadība un skolotāji

Lundberga Agita

Skolas direktore

Kravale Daiga

Direktora vietnieks izglītības jomā

Kuķalka Aija

Direktora vietnieks izglītības jomā un sākumskolas skolotāja

Parafjanoviča Olga

Direktora vietnieks adminstratīvi saimnieciskajā darbā

Patmalniece Rolita

Direktora vietnieks izglītības jomā un informātikas skolotāja

Upīte Ginta

Direktora vietnieks izglītības jomā un vizuālās mākslas skolotāja

Anzenava Ingrīda

Sporta skolotāja

Anzenavs Markus

Sporta skolotājs

Apine-Kurmiņa Ieva

Matemātikas skolotāja

Āna Inita

Sākumskolas skolotāja
3.c klases audzinātāja

Baldone Baiba

Sākumskolas skolotāja,
3.b klases audzinātāja

Balode Gita

Ētikas un latviešu valodas un literatūras skolotāja,
5.c klases audzinātāja

Bergmane Inese

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,
4.e klases audzinātāja

Bērziņa Ieva

Kristīgās mācības un vācu valodas skolotāja

3.a klases audzinātāja

Blūma Daina

Sporta skolotāja

Bondare Lidija

Krievu valodas skolotāja

Buķevica Irēna

Sociālais pedagogs

Bulderberga Dina

Mūzikas skolotāja,
5.e klases audzinātāja

Buša Indra

Sākumskolas skolotāja,
1.a klases audzinātāja

Dūmiņa Aiga

Sākumskolas skolotāja,
3.e klases audzinātāja

Eberte Sarmīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,
4.b klases audzinātāja

Embrekša Antra

Angļu valodas skolotāja

Fiļimonova Mārīte

4.a klases audzinātāja

Gasanova Irina

Angļu valodas skolotāja

Gudone Natālija

Sākumskolas skolotāja,
1.b klases audzinātāja

Hāze Ilze

Vizuālās mākslas skolotāja,
6.c klases audzinātāja

Hrustaļova Tatjana

Izglītības psihologs

Ivanova Ingvilda

Sākumskolas skolotāja,
3.dklases audzinātāja

Joma Laura

Interešu izglītības skolotāja

Jubalte Dace

Sākumskolas skolotāja,
2.a klases audzinātāja

Kapsis Miks

Angļu valodas skolotājs

Karele Ieva

Interešu izglītības skolotāja

Katajeva Ilze

Dabaszinību skolotāja,
5.d klases audzinātāja

Klovāne Anda

Sākumskolas skolotāja un bibliotekāre

Kreitenberga Mārīte

Biblotekāre

Krūmiņa Iveta

Sākumskolas skolotāja,
1.e klases audzinātāja

Kukare Aleksandra

Matemātikas skolotāja,

Laganovska Sanita

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,
6.d klases audzinātāja

Lānso Agnese

Mūzikas skolotāja

Leite Straume Antra

Interešu izglītības skolotāja

Liepa Ligita

Vēstures skolotāja

Līce Zikmane Iveta

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Līdaka Skaidrīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,
4.d klases audzinātāja

Medaine Kaiva

Sākumskolas skolotāja,
2.d klases audzinātāja

Mūrniece Dita

Mūzikas, datorikas skolotāja,
5.b klases audzinātāja

Nereta Jadviga

Sākumskolas skolotāja
 

Oļeņiča Inita

Izglītības psihologs

Ornicāne Anita

Sākumskolas skolotāja,
2.c klases audzinātāja

Ozoliņa Astra

Interešu izglītības skolotājs

Paegle Anželika

Interešu izglītības skolotājs

Pekša Uģis

Informātikas, datorikas skolotājs

Petrago

Sākumskolas skolotājs

Petrenko Valērijs

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Poga Sarmīte

Sākumskolas skolotāja,
2.e klases audzinātāja

Pundure Sandra

Sākumskolas skolotāja,
1.c klases audzinātāja

Punga Inese

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Rone Sarma

Matemātikas skolotāja,
4.c klases audzinātāja

Rozīte Īra

Vizuālās mākslas skolotāja,
2.f klases audzinātāja

Rusina Zane

Informātikas, datorikas skolotāja

Sakne Santa

Mūzikas skolotāja,
6.a klases audzinātāja

Sēja Dina

Sociālo zinību skolotāja,
5.a klases audzinātāja

Sēle Gaida

Angļu valodas skolotāja,
3.a klases audzinātāja

Silakalna Gunta

Sākumskolas skolotāja,
2.b klases audzinātāja

Siliņa Amanda

Sākumskolas skolotāja,
1.d klases audzinātāja

Skrastiņa Alda

Interešu izglītības skolotāja

Skrastiņa Vita

Angļu valodas skolotāja,
6.b klases audzinātāja

Skujiņa Guna

Interešu izglītības skolotāja

Spiridonova Ingrīda

Interešu izglītības skolotāja

Šeļegova Irēna

Skolotājs logopēds

Škinča Antra

Matemātikas skolotāja

Šprenka Pārsla

Skolotājs logopēds

Švānberga Ilva

Sākumskolas skolotāja,
1.f klases audzinātāja

Tomase Aiga

Angļu valodas skolotāja,
5.f klases audzinātāja

Upmane Agnese

Pedagogs karjeras konsultants

Vasjatkina Violeta

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Veilande Ina

Sākumskolas skolotāja,
3.f klases audzinātāja

Vēvere Zane

Vizuālās mākslas skolotāja

Vizbule Ludmila

Angļu valodas skolotāja,
6.e klases audzinātāja

Zajankovska Ilze

Pirmsskolas skolotāja

Zuika Dace

Sākumskolas skolotāja,
4.f klases audzinātāja

 

Jaunākās ziņas:
Lepojamies
Pievienots: 06.03.2019, 12:19

Lepojamies
Pievienots: 05.03.2019, 15:28

Lepojamies
Pievienots: 01.03.2019, 10:22

Jaunākā galerija: