Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē ( šeit )

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022. m.g. ( šeit )

Nolikums ( šeit )

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam ( šeit )

Pašnovērtējuma ziņojums - 2021 ( šeit )

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi ( šeit )

Iekšējās kārtības noteikumi ( šeit )

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā ( šeit )

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs ( šeit )

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem ( šeit )

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai ( šeit )

Atbalsta grupas noteikumi ( šeit )

 

Jaunākās ziņas:
Informācija par siekalu “pūlinga” testa veikšanu 1.-6. klašu skolēniem
Pievienots: 23.09.2021, 14:00

Informācīja!
Pievienots: 03.09.2021, 10:05

Informācija vecākiem!
Pievienots: 27.08.2021, 15:31

Jaunākā galerija: