Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (grozīts 22.10.2021.) ( šeit )

Nolikums ( šeit )

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam ( šeit )

Pašnovērtējuma ziņojums - 2021 ( šeit )

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un drošības principu ievērošanai izglītības iestādē ( šeit )

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi ( šeit )

Iekšējās kārtības noteikumi ( šeit )

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā ( šeit )

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs ( šeit )

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem ( šeit )

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai ( šeit )

Atbalsta grupas noteikumi ( šeit )

 

Jaunākās ziņas:
Drošu vasaru!
Pievienots: 12.06.2022, 21:20

Informācija vecākiem!
Pievienots: 11.05.2022, 13:58

Atvērto durvju dienas!
Pievienots: 07.04.2022, 13:05

Jaunākā galerija: