Jelgavas 4. sākumskolas informācija skolēniem un vecākiem par mācību procesa organizēšanu no 2021. gada 11. janvāra (11.01.2021, pirmdien)
Pievienots: Piektdien 14:19, 2021. gada 8. janvārī
  1. Pirmsskolas izglītības grupas bērni no 11.janvāra apmeklē skolu un mācās klātienē.
  1. Saskaņā ar 07.01.2021. valdībā pieņemtajiem lēmumiem:

2.1 1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvdienas turpinās līdz 24.janvārim;

2.2 5.un 6. klašu skolēni no 11. janvāra uzsāk mācības attālināti.

  1.  5. un 6. klašu skolēni katru piektdienu e-klasē līdz 17.00 saņem mācību plānojumu un mācību uzdevumus nākamajai attālināto mācību nedēļai.
  2. Attālinātā mācību procesa laikā skolēni izmanto viņiem iepriekš zināmas elektroniskās platformas ( https://www.e-klase.lv  , https://www.uzdevumi.lvhttps://soma.lv vai citas).
  3. Ja skolēnam nav pieejams internets vai tehnisku iemeslu dēļ (interneta, datora problēmas) nav iespējams elektroniski saņemt mācību uzdevumus, tad par to jāinformē klases audzinātājs un jāvienojas par mācību uzdevumu saņemšanas iespējām.
  4. Par neskaidrajiem attālinātā mācību procesa jautājumiem rakstīt e-klasē klases audzinātājam vai mācību priekšmeta skolotājam.
  5. 5. un 6. klašu skolēni, kuri skolā saņem pašvaldības pilnībā apmaksātās pusdienas, saņem pārtikas paku.  (Pārtikas paku izsniegšanas laiks ir 14. un 15. janvāris. Pakas izsniegs par attālināto mācību laiku no 11. janvāra līdz 24. janvārim. Par pārtikas pakas saņemšanas dienu vecākus informē klases audzinātājs).
  6. Skolēna saslimšanas gadījumā vai citu iemeslu dēļ, kad bērns nevar piedalīties mācību procesā, vecāki informē klases audzinātāju un vienojas par mācību procesa turpmāko norisi.
  7. Skolā darbosies bērnu uzticības tālruņi 26868768, 26474201, 27151052, uz kuriem atbildēs skolas atbalsta personāls. Vecāki nodrošina šo tālruņa numuru pieejamību bērnam laikā, kad viņš mājās atrodas viens.
  8. Pirmo klašu skolēniem 2021. gada februārī paredzētās vienu nedēļu papildu brīvdienas ir atceltas.

 

Attālinātā mācību procesa koordinators :

5.un 6. klasēs Daiga Kravale, direktores vietniece izglītības jomā,

e-pasts: daiga.kravale@izglitiba.jelgava.lv  ,

tālrunis 63021516 .

 

Agita Lundberga, direktore,

 e-pasts: agita.lundberga@izglitiba.jelgava.lv  ,

tālrunis 63024449.

 

 

Atpakaļ
Jaunākās ziņas:
Svarīgi!
Pievienots: 23.11.2021, 10:15

Svarīgi!
Pievienots: 23.11.2021, 10:14

Ķepa ķepā!
Pievienots: 23.11.2021, 10:10

Jaunākā galerija: