Par mācību procesa organizēšanu un epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Jelgavas 4. sākumskolā no 2020. gada 1. septembra
Pievienots: Pirmdien 12:59, 2020. gada 31. augustā

   Jelgavas 4. sākumskolā 2020. gada 1. septembrī skolēniem sākas klātienes mācības.

   Jelgavas 4. sākumskola 2020./2021. mācību gadā par galveno vērtību izglītības iestādē ir noteikusi skolēnu un darbinieku drošību un veselību. Izstrādāti vairāki iekšējie normatīvie akti, kas nosaka veicamos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid- 19 infekcijas izplatību un pēc iespējas mazinātu darbinieku un skolēnu inficēšanās riskus, pievēršot īpašu uzmanību tādiem piesardzības pasākumiem kā informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

  Aicinu būt atbildīgām visām mācību procesa organizēšanā iesaistītajām pusēm: skolēniem, skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem, skolas pedagoģiskajam un tehniskajam personālam.

 

Lūdzu iepazīties ar informāciju pielikumos!

                                                                        Ar cieņu, direktore A.Lundberga.

Atpakaļ
Jaunākās ziņas:
Pievienots: 09.04.2021, 12:36

Pievienots: 31.03.2021, 11:26

Pievienots: 24.03.2021, 12:18

Jaunākā galerija: