Aktuālizēta informācija topošo pirmklasnieku likumiskajiem pārstāvjiem par personalizētās viedkartes “Jelgavas pilsētas skolēna apliecība” izgatavošanu
Pievienots: Ceturtdien 17:08, 2020. gada 18. jūnijā

           Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 18.06.2020. lēmumu “ Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” skolēni, neatkarīgi no viņa deklarētās dzīves vietas, var saņemt personalizēto viedkarti “ Jelgavas pilsētas skolēna apliecība”. Jelgavas pilsētas pašvaldībā deklarētiem skolēniem šī apliecība arī nodrošinās izmantot pašvaldības piešķirto pabalstu braukšanas maksas segšanai sabiedriskajā transportā.

Lai skolēns saņemtu personalizēto viedkarti “ Jelgavas pilsētas skolēna apliecība” (turpmāk- skolēna apliecība) :

 1. skolēna likumiskais pārstāvis, sākot no 2020. gada 1. jūlija, iesniedz skolā iesniegumu (skatīt iesnieguma veidlapu pielikumā) skolēna apliecības izgatavošanai;
 2. iesniegumu skolēna apliecības izgatavošanai skolēna likumiskais pārstāvis darba dienās var iesniegt skolā klātienē:
 • no 1. jūlija līdz 10. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 14.00, izņemot trešdienas, kad iesniegumus pieņem no plkst. 16.00 līdz 19.00;
 • no 11. jūlija līdz 7. augustam no plkst. 9.00 līdz 13.00, izņemot trešdienas, kad iesniegumus pieņem no plkst. 16.00 līdz 19.00;
 • pēc 7.augusta katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.00.
 1. pirms iesnieguma rakstīšanas skolēna likumiskais pārstāvis skolā uzrāda skolēna, kam tiks izgatavota skolēna apliecība, personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecību; likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (skolēna dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādību apliecinošs dokuments u. c.);
 2. skolēna fotografēšana skolēna apliecības izgatavošanai notiek skolā uz vietas 119. kabinetā šādā laikā:
 • 3.,4.augusts –  no plkst. 10.00 līdz 14.00;
 • 5.,6. augusts – no  plkst. 15.00 līdz 18.00;
 • 11. augusts – no plkst. 15.00 līdz 18.00;
 • no 1. septembra pēc skolēna likumiskā pārstāvja un skolas darbinieka vienošanās.

Skolēna apliecība tiek izgatavota 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un tiek izsniegta skolā.

Tālrunis saziņai 63022236,  63021516.

 

Atpakaļ
Jaunākās ziņas:
Pievienots: 09.04.2021, 12:36

Pievienots: 31.03.2021, 11:26

Pievienots: 24.03.2021, 12:18

Jaunākā galerija: