Jelgavas 4.sākumskolas piedāvājums 1. klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā
Pievienots: Ceturtdien 11:33, 2020. gada 2. aprīlī

Jelgavas 4.sākumskolas piedāvājums 1. klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā:

 

Klase

Klases audzinātāja

Obligātā izglītības programma

Papildu nodarbību piedāvājums interešu izglītībā katrai klasei

1.a

Dace Jubalte

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Datorika.
 • Ritms un kustība.
 • Šahs.

1.b

Ira Rozīte

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Datorika.
 • Deja. Kultūra. Sports.
 • Šahs.

1.c

Anita Ornicāne

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Matemātisko spēju attīstošās nodarbības.
 • Kustību koordināciju attīstošās nodarbības.
 • Šahs.

1.d

Kaiva Medaine

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Pētniecisko prasmju attīstošās nodarbības.
 • Kustību koordināciju attīstošās nodarbības.
 • Šahs.

1.e

Gunta Silakalna

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Kustību plastika.
 • Aktiermeistarības pamati.
 • Šahs.

1.f

Dace Zuika

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Datorika.
 • Deja. Kultūra. Sports.
 • Šahs.

1.g

Aiga Bahromkina

Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) programma

 • Pētniecisko prasmju attīstošās nodarbības.
 • Kustību plastika.
 • Šahs.

 

Šahs. Nodarbībās bērni apgūst šaha spēles pamatus, attīsta loģisko domāšanu, trenē atmiņu, koncentrēšanās spējas, uzmanību un prasmes pieņemt atbildīgus lēmumus.

 

Ritms un kustība. Nodarbībās bērni veido kompozīcijas ar dažādiem skaņu rīkiem (krūzītes, kociņi, ritma instrumenti), kas attīsta koordināciju, ritma izjūtu, atmiņu un sadarbības prasmes. Mūzikas pavadījumā izpilda skanošo žestu kombinācijas ar deju elementiem, kas attīsta ne tikai koordināciju, bet arī spēju radoši izpausties un improvizēt.

 

Matemātisko spēju attīstošās nodarbības. Vingrina loģisko domāšanu, attīsta algoritmiskās un telpas iztēles spējas, nostiprina rēķināšanas prasmes.

 

Pētniecisko prasmju attīstošās nodarbības. Bērni eksperimentē, novēro, pēta, izzina un mācās secināt.

 

Kustību plastika un aktiermeistarība. Nodarbībās bērni attīsta valodu un radošās prasmes, iztēli, spēju koncentrēt uzmanību, apgūst runas un uzstāšanās prasmes, veido teatralizētus un muzikālus uzvedumus.

 

Datorika. Nodarbībās bērni attīsta digitālās prasmes, apgūst datorikas pamatjēdzienus, gūst pieredzi, darbojoties ar programmvadāmām ierīcēm un sistēmām, attīsta loģisko un algoritmisko domāšanu.

 

Deja. Kultūra. Sports. Sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas ritmikas pamatos un dejā. Attīsta graciozitāti, kustību plastiskumu un muzikalitāti, pilnveido fizisko sagatavotību, veido saskarsmes un sadarbības spējas.

 

Kustību koordināciju attīstošās nodarbības. Veido stāju un attīsta uzmanību, ritma izjūtu, kustību precizitāti, spēju orientēties telpā.

 

 

2020.gada 2.martā plkst.800 skolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē. Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātbūtnē vai elektroniski.

 

Nepieciešamie dokumenti, piesakot bērnu skolā klātbūtnē:

 1. likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments (tikai uzrādīšanai);
 2. likumiskā pārstāvja iesniegums (veidlapa ievietota skolas tīmeklī: www.j4ssk.lv);
 3. bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) ;
 4. aizgādību apliecinošs dokuments.

 

Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu : pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv

 1. likumiskā pārstāvja iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 2. aizgādību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Pirms plkst. 8.00, elektroniski iesniegtos iesniegumus par bērna uzņemšanu 1.klasē nereģistrē.

 

Skola vienas darba dienas laikā elektroniski informē bērna likumisko pārstāvi par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu.

Ja iesniegums sūtīts elektroniski un bērns ir iekļauts 1. klases izglītojamo sarakstā, tad likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz mācību gada pirmajai dienai uzrādīt skolas sekretārei bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) un iesniegumam pievienoto dokumentu ( ja bija pievienoti) oriģinālus.

 

Skola piecu darba dienu laikā pēc marta pēdējās darba dienas paziņo bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu vai neiekļaušanu 1. klases izglītojamo sarakstā.

 

Bērna likumiskais pārstāvis līdz 2020.gada 30. augustam skolā iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

 

Pēc 2020.gada 2.marta bērna likumiskais pārstāvis pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu no pl. 800 līdz pl. 1530 skolas kancelejā vai iesūtot iesniegumu elektroniski.

 

Kontaktpersona: sekretāre Ligita Ķerus

Kontakttālrunis: 63022236

 

Informāciju sagatavoja skolas direktore A.Lundberga, 2020.gada 7. februārī.

Informācija papildināta 2020. gada 2. aprīlī.

Kontakttālrunis: 63024449

Atpakaļ
Jaunākās ziņas:
Pievienots: 09.04.2021, 12:36

Pievienots: 31.03.2021, 11:26

Pievienots: 24.03.2021, 12:18

Jaunākā galerija: